1) Piesakieties jaunumu saņemšanai e-pastā un uzziniet ātrāk!
Piesakieties un saņemiet savā e-pastā jaunumus par Biznesa centrā "RĀMAVA" notiekošām biznesa izstādēm, pasākumiem, piedalieties aptaujās un izlozēs, saņemiet citu noderīgu informāciju. 
 
2) Saņemiet elektroniskus ielūgumus uz izstādēm e-pastā!
Profesionālajiem izstādes apmeklētājiem - ievadiet arī informāciju par Jūsu pārstāvēto uzņēmumu (vai saimniecību) un pirms izstādēm saņemiet elektroniskus ielūgumus izstāžu apmeklēšanai bezmaksas.

Informācija par personas datu apstrādi un mūsu Privātuma politiku pieejama - šeit.

Zemāk lūdzu norādiet informāciju par sevi:

-------

1) Sign up for newsletter and find out faster!
Sign up and receive in your e-mail news about business exhibitions / fairs and other events taking place in the Business centre "RĀMAVA", participate in surveys and lotteries, receive other useful information.

2) Receive electronic invitations in your e-mail!
For professional exhibition visitors - enter also information about the company you represent and before exhibitions / fairs receive electronic invitation cards to attend exhibition for free of charge.

Information about the processing of personal data and our Privacy Policy is available
here.

Please provide information about yourself below:

-------
* norāda obligāto